تسمه تایمینگ دو طرف دنده Featured

Rate this item
(1868 votes)
Written by  | Published in: مجموعه ۱
تسمه تایم تسمه تایم

تسمه تایمینگ دو طرف دنده

 

تسمه تایمینگ رابر

تسمه تایم رابر معمولا از ترکیبات کائوچو یا پلی اورتان با گام ها و دنده های متفاوت به صورت تسمه یک طرف دنده و تسمه دوطرف دنده با روکش های متفاوت تولید می شوند. از خصوصیات بارز این تسمه تایمینگ به آیتم های زیر می توان اشاره کرد :
انتقال نیرو در تسمه تایمینگ رابر با سرعت و دقت بیشتری انجام می گیرد.
تنظیم زمان حرکت در این نوع تسمه
حرکت همگام تسمه بدون لغزش
مقاومت تسمه تایم نسبت به خوردگی تسمه، سایش تسمه، شکاف و ترک در تسمه تایمینگ
تسمه بدون صدا و لرزش
کارکرد تسمه تایمینگ رابر بصورت روان
استحلاک خیلی پایین تسمه تایمینگ نسبت به زنجیر

انواع تسمه تایمینگ نسبت به گام دنده و کاربرد :

تسمه تایم دنده گرد
گام تسمه تایمینگ دنده گرد : 2M - 3M - 4.5M - 5M - 8M - 14M - 20M
این خانواده از تسمه تایمینگ را دنده گرد (HTD) می نامند و در جاهایی که دستگاه با دور بالا کار می کند از این نوع تسمه تایم استفاده می شود .
تسمه تایم دنده تخت
گام تسمه تایمینگ دنده تخت : MXL - XL - L - H - XH - XXH
این نوع تسمه تایمینگ دنده تخت است و در جایی که دستگاه با قدرت بالا کار می کند مورد استفاده قرار می گیرد .
تسمه تایم دوطرف دنده
گام تسمه تایم دوطرف دنده : DXL - DL - DH - D5M - D8M - D14M
کاربرد این نوع تسمه تایمینگ در جاهایی می باشد که لازم است یک تسمه تایمینگ چند فولی را هم زمان به گردش در آورد .

تسمه تایمینگ رابرتسمه تایمینگتسمه تایم

Read 637535 times
Last modified on Saturday, 20 August 2016 19:04
تسمه میلاد

مدیر عامل و موسس

Website: www.joomi.ir/