دسترسی سریع به مطالب
دسترسی سریع به مطالب

توضیحات فنی تسمه

در این مقاله ما به نحوه محاسبه قطر پولی،نحوه محاسبه طول تسمه و نحوه انتخاب مرکز تا مرکز دو پولی ، میپردازیم.


انتخاب قطر پولي سرموتور یا محرک

در يك دستگاه حداقل قطر پولي را كه مي توان روي شافت الكتروموتور نصب كرد از جدول 4 و بر پايه دور و قدرت موتور محاسبه مي نمائيم.
به یاد داشته باشید تمام ابعاد بر حسب میلیمتر هستند

انتخاب قطر پولي متحرك

وقتي قطر پولي محرك را داشته باشيم و نسبت دور هم معين باشد، قطر پولي متحرك از فرمول زير محاسبه مي شود:

تعيين فاصله مركز تا مركز دو پولي

اگر قطر پولي بزرگ را D و قطر پولي كوچك را d در نظر بگيريم، براي تع يين فاصله دو محور از هم، محدوده زير را مي توان تعريف كرد:

حداقل فاصله : 2+50/(D+d)

حد متوسط فاصله: D

حداکثر فاصله : 2*(D+d)

فرمول کلی آن به صورت زیر میباشد.

محاسبه طول تسمه

تا اينجا قطر پول يها و فاصله مركز تا مركز آنها تع يين شد. حال طول تسمه مورد نياز را از فرمول زير محاسبه خواهيم كرد:

كه در اين رابطه:
L= طول تسمه (بر حسب میلیمتر)
C= فاصله دو محور پولی (بر حسب میلیمتر)
d= قطر پولي كوچك (بر حسب میلیمتر)
D= قطر پولي بزرگ (بر حسب میلیمتر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *