RPP8M/S8M/DPL K.M.BELT
وبلاگ

RPP8M/S8M/DA K.M.BELT

RPP8M/S8M/DA K.M.BELT لیست قیمت RPP8M/S8M/DA K.M.BELT مورد مصرف برای :  کارخانجات تولید آرد مشخصات تسمه حلقه قیمت به ریال مشخصات تسمه حلقه قیمت به ریال 1760

ادامه مطلب »
XH/XXH - K.M.BELT
وبلاگ

XH/XXH – K.M.BELT

XH/XXH – K.M.BELT لیست قیمت XH/XXH – K.M.BELT مورد مصرف برای :  تسمه های دنده تخت XH/XXH – K.M.BELT که برای تولید چوب , کاغذ,

ادامه مطلب »
H/DH - K.M.BELT
وبلاگ

H/DH – K.M.BELT

H/DH – K.M.BELT لیست قیمت H/DH – K.M.BELT مورد مصرف برای : تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه مشخصات تسمه

ادامه مطلب »
L/DL - K.M.BELT
وبلاگ

L/DL – K.M.BELT

L/DL – K.M.BELT لیست قیمت L/DL – K.M.BELT مورد مصرف برای : تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه مشخصات تسمه

ادامه مطلب »
T5/DT5/AT5 – MULLERBELT
وبلاگ

T5/DT5/AT5 – MULLERBELT

T5/DT5/AT5 – MULLERBELT لیست قیمت T5/DT5/AT5 – MULLERBELTمورد مصرف برای : صنایع نساجی.ریسندگی و بافندگی.صنایع تولید کاشی و سرامیک   مشخصات تسمه عرض قیمت به

ادامه مطلب »