L / PL / T10 / RPP8M / S8M / DA K.M.BELT

L/ PL/T10/RPP8M/S8M/DA K.M.BELT

تسمه  L/ PL/T10/RPP8M/S8M/DA K.M.BELT مورد مصرف برای :

 سلفون کشی صنایع بسته بندی _ تسمه روکش دار لاستیکی  RUBBER

L / PL / T10  K.M.BELT

مشخصات تسمه حلقه قیمت به ریال مشخصات تسمه حلقه قیمت به ریال

210 L-38m-K.M.BELT

15 21.873.660 3124 PL – K.M.BELT  15

36.176.580

1841 PL – K.M.BELT 

20 29.164.880 3124 PL – K.M.BELT  20

48.235.440

2070 PL – K.M.BELT 

10 16.296.230 4470 PL – K.M.BELT  10

34.499.520

2070 PL – K.M.BELT 

15 24.444.345 4470 PL – K.M.BELT  15

51.749.280

2070 PL – K.M.BELT 

20 32.592.460 4470 PL – K.M.BELT  20

68.999.040

3086 PL – K.M.BELT 

10 23.958.000 210 L  38mm+6mm 1

3.310.560

3086 PL – K.M.BELT 

15 35.937.000 T10*560*50+6mm 1

6.098.400

3086 PL – K.M.BELT 

20 47.916.000 T10*630*50+6mm 1

6.969.600

3124 PL – K.M.BELT 

10

24.117.720

     

تسمه  L/ PL/T10/RPP8M/S8M/DA K.M.BELT مورد مصرف برای :

کارخانجات تولید آرد -تسمه زننده مورد مصرف صنایع نساجی _ تسمه های فلت K.M.BELT

RPP8M/S8M/DA K.M.BELT

مشخصات تسمه

حلقه قیمت به ریال مشخصات تسمه حلقه

قیمت به ریال

1760 – RPP8M -24PK

1 30.346.800 1764 – DA – 22PK 1 47.916.000

1760 – RPP8M -24PK

1 15.173.400 12*534 1

718.740

1552 – S8M -16PK 1 15.972.000 12*555 1

814.572

 

مصرف هریک از تسمه ها L/ PL/T10/RPP8M/S8M/DA K.M.BELT در بخشهای مختلف نوشته شده است و به راحتی میتوان تسمه مورد نظر را با عرض و قیمت آن بررسی کرد و خرید کرد در این لیست  قیمت تسمه های مورد استفاده کارخانجات تولید آرد – تسمه زننده مورد مصرف صنایع نساجی – تسمه های فلت – سلفون کشی صنایع بسته بندی – تسمه روکش دار لاستیکی RUBBER موجود میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *