2M/3M/5M/D5M – K.M.BELT

2M/3M/5M/D5M - K.M.BELT

2M/3M/5M/D5M – K.M.BELT

لیست قیمت 2M/3M/5M/D5M – K.M.BELT مورد مصرف برای :

چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک , چاپ و بسته بندی ,نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

 

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

130-2M- K.M.BELT 

6 228.096 150-3M- K.M.BELT 6 153.924 255-3M- K.M.BELT 10

417.610

130-2M- K.M.BELT 

10 380.160 150-3M- K.M.BELT 8 208.808 270-3M- K.M.BELT 6

268.464

214-2M- K.M.BELT  

6 684.288 150-3M- K.M.BELT 10 256.540 270-3M- K.M.BELT 8

357.952

214-2M- K.M.BELT  

10 1.140.480 159-3M- K.M.BELT 6 156.606 270-3M- K.M.BELT 10

447.440

153-2.888M-K.M.BELT 

8 349.744 159-3M- K.M.BELT 8 208.808 291-3MK.M.BELT 6

277.416

     

159-3M- K.M.BELT

10 261.010 291-3MK.M.BELT 8 369.888
      165-3M- K.M.BELT 6 132.000 291-3MK.M.BELT 10

462.360

     

165-3M- K.M.BELT

8 176.000 300-3M- K.M.BELT 10

389.962

     

165-3M- K.M.BELT

10 220.000 318-3M- K.M.BELT 10

413.230

     

171-3M- K.M.BELT

6 134.232 330-3M- K.M.BELT 10

425.040

     

171-3M- K.M.BELT

8 178.976 390-3M- K.M.BELT 10

495.880

     

171-3M- K.M.BELT

10 223.720 420-3M- K.M.BELT 10

507.680

     

174-3M- K.M.BELT

6 134.232 480-3M- K.M.BELT 10

566.710

     

174-3M- K.M.BELT

8 178.976 501-3M- K.M.BELT 10

426.520

     

174-3M- K.M.BELT

10 223.720 507-3M- K.M.BELT 10

426.520

     

225-3M- K.M.BELT

6 193.296 510-3M- K.M.BELT 10

434.880

     

225-3M- K.M.BELT

8 257.728  537-3M- K.M.BELT 10

664.120

     

225-3M- K.M.BELT

10 322.160 564-3M- K.M.BELT 10

701.020

     

255-3M- K.M.BELT

6 250.566 597-3M-K.M.BELT 10

762.500

     

255-3M- K.M.BELT

8 334.088 600-3M- K.M.BELT 10

762.500

.

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

225-5M-K.M.BELT

20 503.001 535-5M- K.M.BELT 20 1.101.400 850-5M- K.M.BELT 20

1.840.960

225-5M-K.M.BELT

25 629.375 535-5M- K.M.BELT 25 1.376.750 850-5M- K.M.BELT 25

2.301.200

240-5M-K.M.BELT

20 511.361 560-5M- K.M.BELT 20 1.132.880 900-5M- K.M.BELT 20

1.888.160

240-5M-K.M.BELT

25 639.201 560-5M- K.M.BELT 25 1.416.100 900-5M- K.M.BELT 25

2.360.200

255-5M-K.M.BELT

20 550.535 600-5M- K.M.BELT 20 1.243.020 1050-5M-K.M.BELT 20

2.202.840

255-5M-K.M.BELT

25 688.375 600-5M- K.M.BELT 25 1.553.775 1050-5M-K.M.BELT 25

2.753.550

270-5M-K.M.BELT

20 582.181 615-5M-K.M.BELT 20 1.274.480 1200-5M-K.M.BELT 20

2.486.060

270-5M-K.M.BELT

25 727.725 615-5M-K.M.BELT 25 1.593.100 1200-5M-K.M.BELT 25

3.107.575

300-5M-K.M.BELT

20 645.121 620-5M- K.M.BELT 20 1.290.220 1270-5M-K.M.BELT 20

2.674.880

300-5M-K.M.BELT

25 806.401 620-5M- K.M.BELT 25 1.612.775 1270-5M-K.M.BELT 25

3.343.600

330-5M-K.M.BELT

20 739.521 625-5M- K.M.BELT 20 1.305.960 1420-5M-K.M.BELT 20

2.989.560

330-5M-K.M.BELT

25 924.401 625-5M- K.M.BELT 25 1.632.450 1420-5M-K.M.BELT 25

3.736.950

390-5M-K.M.BELT

20 881.121 630-5M- K.M.BELT 20 1.321.680 1500-5M-K.M.BELT 20

3.146.900

390-5M-K.M.BELT

25 1.101.400 630-5M- K.M.BELT 25 1.652.100 1500-5M-K.M.BELT 25

3.933.625

400-5M- K.M.BELT

20 896.860 635-5M- K.M.BELT 20

1.337.420

     

400-5M- K.M.BELT

25 1.121.075 635-5M- K.M.BELT 25 1.671.775

900-D5M-K.M.BELT

15

4.048.365

420-5M- K.M.BELT

20 912.600 670-5M- K.M.BELT 20 1.400.360 900-D5M-K.M.BELT 25

6.747.275

420-5M- K.M.BELT

25 1.140.750 670-5M- K.M.BELT 25 1.750.450 1050-D5M-K.M.BELT 15

4.655.610

450-5M- K.M.BELT

20 959.800 700-5M- K.M.BELT 20 1.479.060 1050-D5M-K.M.BELT 25

7.759.350

450-5M- K.M.BELT

25 1.199.750 700-5M- K.M.BELT 25 1.848.825 1595-D5M-K.M.BELT 15

6.795.480

465-5M- K.M.BELT

20 1.007.000 720-5M- K.M.BELT 20 1.494.800 1595-D5M-K.M.BELT 25

11.325.800

465-5M- K.M.BELT

25 1.258.750 720-5M- K.M.BELT 25

1.868.500

     

500-5M- K.M.BELT

20 1.069.940 740-5M- K.M.BELT 20

1.526.260

     

500-5M- K.M.BELT

25 1.337.425 740-5M- K.M.BELT 25

1.907.825

     

525-5M- K.M.BELT

20 1.101.400 750-5M- K.M.BELT 20

1.636.400

     

525-5M- K.M.BELT

25 1.376.750 750-5M- K.M.BELT 25

2.045.500

     

530-5M- K.M.BELT

20 1.101.400 800-5M- K.M.BELT 20

1.762.280

     

530-5M- K.M.BELT

25 1.376.750 800-5M- K.M.BELT 25

2.202.850

     

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *