L/DL – K.M.BELT

L/DL - K.M.BELT

L/DL – K.M.BELT

لیست قیمت L/DL – K.M.BELT مورد مصرف برای :

تولید چوب, کاغذ, نساجی, کاشی سرامیک, چاپ وبسته بندی, تولید شیشه

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

187L- K.M.BELT 

20 819.501 300L- K.M.BELT  20 1.220.160 480L- K.M.BELT 20

1.821.120

187L- K.M.BELT 

25 1.024.375 300L- K.M.BELT  25 1.525.200 480L- K.M.BELT 25

2.276.400

210L- K.M.BELT 

20 855.941 345L- K.M.BELT 20 1.402.260 510L- K.M.BELT  20

2.003.240

210L- K.M.BELT 

25 1.069.925 345L- K.M.BELT 25 1.752.825 510L- K.M.BELT  25

2.504.050

240L- K.M.BELT 

20 983.401 367L- K.M.BELT  20 1.493.320 540L- K.M.BELT 20

2.185.360

240L- K.M.BELT 

25 1.229.250 367L- K.M.BELT  25 1.866.650 540L- K.M.BELT 25

2.731.700

255L- K.M.BELT 

20 1.038.040 390L- K.M.BELT  20 1.584.360 600L- K.M.BELT  20

2.549.580

255L- K.M.BELT 

25 1.297.550 390L- K.M.BELT  25 1.980.450 600L- K.M.BELT  25

3.186.975

270L – K.M.BELT

20 1.092.660 420L- K.M.BELT  20 1.602.580 660L- K.M.BELT  20

2.731.680

270L – K.M.BELT

25 1.365.825 420L- K.M.BELT  25 2.003.225 660L- K.M.BELT  25

3.414.600

285L- K.M.BELT

20 1.165.540 450L- K.M.BELT  20

1.730.080

     

285L- K.M.BELT

25 1.456.925 450L- K.M.BELT  25

2.162.600

     

L/DL – K.M.BELT

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

240DL- K.M.BELT 

20 2.790.220 367DL- K.M.BELT 20 4.175.000 480DL- K.M.BELT 20

5.311.760

240DL- K.M.BELT 

25 3.487.775 367DL- K.M.BELT 25 5.218.750 480DL- K.M.BELT 25

6.639.700

270DL- K.M.BELT 

20 3.182.920 390 DL- K.M.BELT  20 4.609.040 510DL- K.M.BELT 20

5.642.480

270DL- K.M.BELT 

25 3.978.650 390 DL- K.M.BELT  25 5.761.300 510DL- K.M.BELT 25

7.053.100

300DL- K.M.BELT 

20 3.451.620 420DL- K.M.BELT  20 4.650.380 660DL- K.M.BELT  20

6.737.880

300DL- K.M.BELT 

25 4.314.525 420DL- K.M.BELT  25 5.812.975 660DL- K.M.BELT  25

8.422.350

345DL- K.M.BELT 

20 4.133.660 450DL- K.M.BELT  20

4.960.400

   

345DL- K.M.BELT 

25 5.167.075 450DL- K.M.BELT 25

6.200.500

     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *