MXL/XL/DXL – K.M.BELT

MXL/XL/DXL-K.M.BELT

لیست قیمت MXL/XL/DXL – K.M.BELT  مورد مصرف برای :

چرخ خیاطی.نساجی.پرینتر.گونی بافی .درب برقی.ریسندگی و بافندگی .کارخانجات تولید شیشه . چوب و کاغذ. کاشی و سرامیک .نیروگاه پتروشیمی.نیروگاه برق

 

مشخصات تسمه

عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض قیمت به ریال مشخصات تسمه عرض

قیمت به ریال

60 XL- K.M.BELT  

10 160.990 680 MXL-K.M.BELT  6 244.800 260 DXL- K.M.BELT  10

2.639.800

90 XL- K.M.BELT 

10 252.980 680 MXL-K.M.BELT  8 326.400 260 DXL- K.M.BELT  20

5.279.600

100 XL- K.M.BELT 

10 239.050 680 MXL-K.M.BELT  10 408.000 280 DXL- K.M.BELT 10 2.823.310
120 XL- K.M.BELT  10 264.480 800 MXL-K.M.BELT  6 289.578 280 DXL- K.M.BELT 20

5.646.620

130 XL- K.M.BELT 

10 294.990 800 MXL-K.M.BELT  8 386.104      

132 XL- K.M.BELT 

10 294.990 800 MXL-K.M.BELT 10

482.630

     

140 XL- K.M.BELT 

10 315.330 840 MXL-K.M.BELT    6

304.506

     
160 XL- K.M.BELT  10 335.690

840 MXL-K.M.BELT   

8 406.008      

170 XL- K.M.BELT 

10 366.210 840 MXL-K.M.BELT   10

507.510

     

180 XL- K.M.BELT 

10 386.550 1280 MXL-K.M.BELT 6

459.738

     

190 XL- K.M.BELT 

10 406.890 1280 MXL-K.M.BELT 8

612.984

     

200 XL- K.M.BELT 

10 447.590 1280 MXL-K.M.BELT 10

766.230

     

210 XL- K.M.BELT 

10 457.750 1600 MXL-K.M.BELT 6

537.366

     

220 XL- K.M.BELT 

10 478.100 1600 MXL-K.M.BELT 8

716.488

     

230 XL- K.M.BELT 

10 498.450 1600 MXL-K.M.BELT 10

895.610

     

230 XL- K.M.BELT 

20

996.900

           

240 XL- K.M.BELT 

10

528.960

           

240 XL- K.M.BELT 

20

1.057.920

           

250 XL- K.M.BELT 

10

549.300

           

250 XL- K.M.BELT 

20

1.098.600

           

260 XL- K.M.BELT 

10

569.650

           

260 XL- K.M.BELT 

20

1.139.300

           

270 XL- K.M.BELT 

10

600.160

           

270 XL- K.M.BELT 

20

1.200.320

           

300 XL- K.M.BELT 

10

661.200

           

300 XL- K.M.BELT 

20

1.322.400

           

330 XL- K.M.BELT 

10

681.110

           

330 XL- K.M.BELT 

20

1.362.220

           

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *